Velkommen

Dialogisk Liv er et udtryk for hvem jeg er både som privat- og fagperson.

Dialogisk Liv er et sted hvor du både kan lade dig inspirere, hente hjælp eller finde ny viden. Min hensigt med at udvikle dette særlige sted, er for mig, først og fremmest at dele min viden, erfaringer og tanker med dig der finder vejen hertil.

Derudover ligger der også en stor lyst til at byde dig som privat person eller institution og virksomhed velkommen til inspiration og eller mulighed for brug af mine kompetencer indenfor dette område.

  •  Jeg tilbyder konsulentbistand  i form af vejledning, supervision og undervisning i Åben Dialog – relations og netværksorienteret praksis.
  •  Jeg udarbejder forløb for institutioner gennem undervisnings- og vejledningsseminarer og herunder støtte til implementering og udvikling af forandringstiltag omkring Åben Dialog – relations og netværksorienteret praksis. 
  • Derudover kan jeg tilbyde individuelle samtale forløb – ‘Dialogiske sam-taler’ og ‘Livsmestring’

Jeg er optaget af det der sker gennem dialogen og af svaret (responsen) herpå. Af det at være menneske og hvordan vi i det mellemmenneskelige kan skabe rum for relationer og det betydningsfulde  i at se og høre hinanden.

Jeg søger til stadighed at arbejde med ‘gæstfrihed i gæst- og værtsskabet’, at hjælpe til møder i ligeværdighed med ydmyghed og ærbødighed. Møder hvor du er dig mere end titel, professesion eller diagnose. Hvor er ressourcer trækkes frem og livets bump hjælpes til forløsning.

At bidrage til samtaler mellem private, sociale eller professionelle netværk, er en erfaring jeg siden 2008 har arbejdet med og faciliteret.

Jeg har arbejdet med denne tankegang i mange forskellige rammer – både i familier, større og mindre grupper af fagfællesskaber samt ved undervisningsforløb i organisationer indenfor social- og sundhedssektoren samt inden for undervisningssektoren.